Mobilya Ürünlerinde Yeni Dalga

18.04.2019  |  Enver TATLISU  |  MilanoMobilya ürünleri boş mekanlara fonksiyon ve anlam kazandıran ürünlerdir. Mobilya ürünlerinin birincil amacı, yaşam faaliyetlerimizi desteklemek, ihtiyaç ve taleplerimize  cevap vermektir. Bu bakımdan mobilya tasarımında odak, mobilya ürününün kendisinden ziyade etrafında şekillenen yaşam faaliyetlerinde olmalıdır. 


Ne var ki, günümüz şartlarında ana akım mobilya endüstrisinin benimsemiş olduğu yaklaşım, endüstri standartları, makine kısıtları ve malzeme yeterlilikleri çerçevesinde tasarım ve üretim faaliyetlerini yürüterek mobilyayı ticari bir meta ve dekorasyon nesnesine indirgemektir. Sektörün sürdürülebilirliği ve verimliliği açısından bu yaklaşım olumlu sonuçlar getiriyor olsa da, son kullanıcının değişken ihtiyaç ve taleplerine ne ölçüde cevap verdiği tartışılabilir. 


Dijital teknolojilerin internet aracılığıyla yaşamın tüm alanlarına sirayet etmesi alışkanlık ve davranışlarımızda temel değişikliklere yol açmıştır. Dijital özelliklerin sunduğu imkanlar ile süreçler ve ürünlerin kişiselleştirilebilmesi; her kullanıcının özgün ürün ve içeriğe sahip olması mümkün hale gelmiştir. Mobilya endüstrisinin de bu değişimden tasarım, üretim ve kullanım süreçleri bakımından etkileneceği aşikardır. 


Günlük hayatta kullandığımız ürünlerin geleceğine dair yapılan tahminlere göre “şeylerin interneti (Internet of Things – IoT)” kapsamında önümüzdeki beş yıl içerisinde neredeyse tüm nesnelerin birbirine ‘bağlı’ olacağı ve bu özelliği taşımayan ürünlerin ‘aptal nesneler’ olarak niteleneceği dile getirilmektedir. Buna göre, mobilya ürünleri de dahil olmak üzere bütün günlük kullanım ürünleri bu süreçten etkilenecek gibi görünmektedir. Peki birbirine bağlı, dolayısıyla birbiri ile veri alışverişi yapan mobilya ürünleri kullanıcıya ne gibi faydalar sunabilir? Üzerindeki sensörler vasıtasıyla kullanıcısına dair veri toplayıp işleyebilen mobilya ürünleri kullanıcının değişen talep ve ihtiyaçlarına göre yaşam alanları yaratabilir mi? Salt fiziksel nitelikte olan mobilya ürünleri, dijital teknolojiler ile nasıl bir araya getirilebilir? Mobilya ürünleri değişen yaşam alışkanlıklarımıza ve davranışlarımıza ayak uydurabilecek bir yapıya dönüşebilir mi? 


Bu soruların cevaplarını ana akım mobilya endüstrisinde aramak ve çözüm alternatifleri geliştirmek, bu endüstride faaliyet gösteren büyük ölçekli firmaların hantal yapıları dolayısıyla zorlu bir süreç gerektirmektedir. Diğer yandan, Ananas Woodworking gibi butik işler yapan; tasarımı, ürün ile kullanıcı arasındaki bağı güçlendirme faaliyeti olarak gören küçük veya orta ölçekli mobilya üreticileri çok daha cesur ve atik karar mekanizmaları ile küresel anlamda tanıklık ettiğimiz bu değişim ve dönüşüm sürecinin aktif temsilcileri olabilirler. Üniversiteler ile kurulacak işbirlikleri, farklı disiplinlerden uzmanların tasarım sürecine yenilikçi bakış açıları ile katılmaları, deneysel ve bilimsel bir tasarım süreci yürütülmesi neticesinde mobilya sektöründe yeni bir dönem açılabilir. Kısıtlı ekolojik kaynakların tüketimi ile hayat bulan mobilya ürünlerinin, kullanıcısı ile aktif bir ilişki içerisinde ve mümkün olan en uzun süre boyunca yaşamına devam etmesi, mevcut yaklaşımlarda yapılacak küçük ama köklü değişikliklerle mümkün olacaktır. Bunun için ihtiyaç duyulacak her türlü teknolojik gelişme günümüzde mevcuttur. Yapılması gereken, teknolojinin yönünün insan ve doğadan tarafa çevrilmesi ve gerçek anlamda yenilikçi ürünler ile buluşturulmasıdır.